Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ayrangöl Z., Akin F., "2011 Yılı Kobi Mali Destek Programı Yararlanıcıların Etki Değerlendirmesi: TRA1 Bölgesi Analizi ", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.4, pp.34-39, 2019 (Link)
Ayrangöl Z., "Gig Ekonomisinde Vergileme", Vergi Sorunları Dergisi, ss.135-142, 2019 (Link)
Ayrangöl Z., Akin F., "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) Sunduğu Mali Destek Programlarının Etki Değerlendirmesi", EKEV Akademi Dergisi, ss.175-191, 2018
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Erzincan Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması Ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.332-351, 2017 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi", İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.55-83, 2016 (Link)
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., "Küresel Kamusal Mal Olarak Su Hakkı", Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.18, pp.1-30, 2016 (Link)
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., Tekdere M., "Avrupa Birliği İlerleme Raporları Doğrultusunda Türk Vergi Politikalarında Yaşanan Değişimler", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.95-114, 2014 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi", Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.1-30, 2014 (Link)
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Potansiyel Etkileri ve Gönüllü uyum açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.249-270, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayrangöl Z., "Sosyal Devlet Bağlamında “Kamu Harcamalarında Artış” Yaklaşımları ve Türkiye’de Kamu Harcamaları Gelişim Trendinin Değerlendirilmesi", AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, pp.150-150 (Link)
Ayrangöl Z., Yelman E., "Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Günah Vergilerinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri ", INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.26-26
Ayrangöl Z., Yelman E., "Türkiye'de Vergi Aflarının Etkinliği; 7020 Sayılı Kanun'un Mali Analizi", INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.154-154
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Vergi Algılaması ve Bilinci Üzerine Bir İnceleme", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Ayrangöl Z., Kahraman E., "Yerel Yönetim Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Erzincan İli Örneği", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, AĞRI, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.987-1009
Ayrangöl Z., Çadirci B.D., Tekdere M., "Vergi Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği", Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-1
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., "Vergi Hukukunda Cezaya Dair Güncellenemeyen Husus: Vergi Kaçakçılığında Suça Konu Belge", 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2015, ss.1-13
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., "Küresel Kamusal Mal Olarak Su Hakkı", 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society of Sosyoekonomi Society, Munich, ALMANYA, 29-30 Ekim 2015, pp.73-73
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., "Neo-Liberal Düşünce Doğrultusunda 1980 Sonrası Devletin Vergileme Politikası ve Vergi Gelirlerinin Analizi", Neo-liberal Dönüşüm: Boyutları ve Sonuçları Sempozyumu, Lefke, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 30 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.53-63
Ayrangöl Z., Tekdere M., "Ana Hatlarıyla Vergi Afları", Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2011, pp.20-20
Kabadayi B. , Ayrangöl Z., "Küresel Krizde Ahlaki Sorunlar", Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27 Mayıs - 29 Nisan 2010, pp.623-631
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ayrangöl Z., Tekdere M., Çadirci B.D., "Doğu Anadolu Bölgesi Mükelleflerinin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Araştırma", Ekin Yayınevi, Bursa, 2019 (Link)
Ayrangöl Z., "Küresel Kamusal Mallar ve Su Hakkı", Ekin Yayınevi, BURSA, 2019
Çomakli Ş.E. , Ayrangöl Z., "Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Esaslar", Savaş Yayınları, ANKARA, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi