Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Can A., Öztürk S. , "Samiha Ayverdi Romanında Dindar ve Muhafazakâr Kadın Psikolojisi", DumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.73-87, 2018 (Link)
Can A., "Edebiyat-ı Cedide Neslinde Yabancılaşma", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.147-160, 2016 (Link)
Can A., "Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi", Yeni Türk Edebiyatı, pp.29-59, 2015 (Link)
Can A., "T. S. Eliot’ın Paul Valéry’yi “Takdim”i", FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, pp.45-55, 2015 (Link)
Can A., "Matbuatın Mehmet Âkif Sansürü", Dergâh, ss.10-10, 2013
Can A., "Romanda Zaman Meselesi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, pp.107-137, 2013 (Link)
Can A., "Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri", e-Turkish Studies (elektronik), vol.6, pp.263-286, 2011 (Link)
Can A., "Dergâh’tan Büyük Doğu’ya İlk Dönem Cumhuriyet Devri Poetika Muhitlerinde Şiiri Tarif Denemeleri", Turkish Stadies, vol.6, pp.841-859, 2011 (Link)
Can A., "Necip Fazıl’da ‘Ayna’ İmgesi", Atatürk Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.167-185, 2010 (Link)
Can A., "İlk Dönem Cumhuriyet Devri Poetikalarında Mısra Meselesi", Türkoloji Kültürü, vol.3, pp.79-86, 2010
Can A., "Açık Cevap", Yedi İklim, ss.75-79, 2007
Can A., "Yeni Kafkasya Mecmuası", bilig, pp.109-122, 2007 (Link)
Can A., "Yahya Kemal’de Bâkî Rüzgârı", Yedi İklim, ss.48-54, 2006
Can A., "Doğumunun 100. Yılında Necip Fazıl Kısakürek", Yedi İklim, ss.67-69, 2006
Can A., "Bunalımın Panoraması ‘Ses Sese Karşı’dan ‘Bir Düğün Gecesi’ne", Yedi İklim, ss.56-61, 2006
Can A., "Bir Bülbülün Feryadı", Yedi İklim, ss.61-66, 2006
Can A., "Unutulmuş "Hayat ve Kitaplar"", Yedi İklim, ss.60-61, 2005
Can A., "Bozkırdaki Bilge", Yedi İklim, ss.62-63, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Can A., "Şair Yunus Zeyrek'in Ahıska'sı", Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, pp.511-526
Can A., "Mustafa Kutlu'nun Hikâyelerinde Ritim", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.1, no.978-975-01338-4-8, pp.497-506
Can A., "Salih Baba'nın Şiirinde İnsân-ı Kâmil", Uluslararası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.1, no.978-975-01338-4-8, pp.879-890
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Can A., "Nazariyyât-ı Edebiyye", Çeviri, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2018 (Link)
Can A., "Yazılı Anlatım (Kitâbet)", Sonçağ Yayınları , ANKARA, 2017 (Link)
Can A., "Romancı Gözüyle Millî Mücadele'de Anadolu İnsanı", Tarihte Roman Romanda Tarih Paneli, Erol KAYA-Selçuk ÇIKLA, Ed., Erzincan Üniversitesi Karakalem Yayınları, Ankara, ss.121-138, 2016
Can A., "Şiirde Ritim", Birleşik Yayıncılık, ANKARA, 2015 (Link)
Can A., "Cuhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tenkit", in: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı , Gür Â., ENGİN E., Eds., Akçağ Yayınları, Ankara, pp.727-790, 2015 (Link)
Can A., "Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası (Dergâh'tan Büyük Doğu'ya)", Kurgan Ve Edebiyat Yayınları, ANKARA, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi