Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yazar A., Derman E., ""Determination of Satisfaction Factors For Local Community in Sports Tourism"", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.2, pp.1-5, 2016 (Link)
Yazar A., "Kent Kültürü ve Kimliğine Tarihsel ve Kuramsal Bakış", Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.117-144, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yazar A., "SPATIAL TRANSFORMATION OF COASTAL AREAS FOR TOURISM AND INSTRUMENTALIZATION OF INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT PLAN: THE CASE OF KEMERAĞZI-KUNDU REGION IN ANTALYA", 7th International symposium 'Monitoring of Mediterranean coastal areas: problems and measurement techniques, Livorno, ITALYA, 19-21 Haziran 2018, pp.426-434
Yazar A., "Yerelde Mekansal Yönetişim Modeli Önerisi Olarak Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı: Antalya kemerağzı-Kundu Örneği", Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, pp.392-401 (Link)
Yazar A., Derman E., Yıldız S., "Manavgat Destinasyonunda Alternatif Turizm Olarak Kano Sporuna Yönelik Kısıtların Ölçülmesi", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, ITALYA, 27 Nisan - 1 Mayıs 2016, vol.2, no.978-605-180-522-1, pp.747-760
Yazar A., Derman E., "Determination Of Satisfaction Factors For Local Community in Sports Tourism", International Balkan and Near Eastern Social Conference Series, Plovdiv, BULGARISTAN, 12-13 Mart 2016, vol.2, no.978-619-203-024-7, pp.111-112
Yazar A., "Antalya'da Deniz Turizminin Gelişimi İçin Fırsatlar-Öneriler", Avrupa Birliği ve Türkiye’de Turizm ve Teşvikler Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-27 Mart 2014, ss.26-27
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazar A., "Kent Ekonomisi", in: Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar, "Özcan S. ve Kayan A.", Eds., Orion Kitabevi, Ankara, pp.221-238, 2019
Yazar A., "Kentsel Yoksulluk ve Dışlanma Kapanında Çıkış Yolu Arayışı", in: Erzincan'da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk, "Efe, H.", Eds., Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.185-196, 2019 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi