Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hemodiyaliz Hastalarında Dışkıda Oxalobacter Formigenes Eksikliğinin Serum Oksalik asit ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-070114-0048, Yönetici, 2015
"Real-Time PCR ile Pozitif kan Kültürlerinden Bakteriyel Patojenlerin Hızlı İdentifikasyonu ve Direnç Genlerinin Tespiti", BAP Arastırma Projesi, SAG-A-170913-0040, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi