Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Efe H., "EUROPEAN UNION'S INCREASING INTEREST IN THE PROBLEMS OF ALEWIS AND BEKTASHIS IN TURKEY AS A HUMAN RIGHTS PROBLEM", TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, pp.169-184, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Efe H., "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.222-241, 2017 (Link)
Efe H., Kizil M., "SINIR KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKİYE-İRAN SINIRININ OLUŞUMU VE ÖNEMİ", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.77-90, 2017 (Link)
Efe H., "AİHM in Hükümete Son Sözü", Alevilik - Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, pp.81-101, 2016 (Link)
Efe H., "Türkiye’nin Karşı Karşıya Kaldığı Göç ve Mülteci Sorunları", Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, vol.1, pp.718-728, 2016 (Link)
Efe H., "“Mülteciler Sorunu, Geri Kabul Antlaşması ve Türkiye-AB Vize Pazarlığı”,", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.428-445, 2016
Efe H., Kemahli F., M Lütfi K., "Türkiye nin Parlamenter Sistem Deneyiminin Önemi", KafkasÜniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.149-175, 2015
Efe H., Kemahli F., Kotan M.L., "TÜRKİYE’NİN PARLAMENTER SİSTEM DENEYİMİNİN ÖNEMİ ", KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.6, ss.149-176, 2015
Efe H., Kotan M.L., "Türkiye de Hükümet Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye de Uygulanabilirliği", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.65-94, 2015
Efe H., Sevinç Arzu U., "Dünyada Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Gelinen Nokta ve Geleceğe Dair Bazı Öngörüler", Eğitim Bilim Toplum, cilt.13, ss.46-72, 2015
Efe H., Demirci M., "Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler", Sayıştay Dergisi, ss.49-72, 2013
Efe H., Han S. , "Uyum Yasaları ile Türkiye’de “İşkence Yasağı” Alanında Sağlanan Gelişmeler", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.127-157, 2013
Efe H., Han S. , "Uyum Yasaları ile Türkiye’de “Yaşam Hakkı” Alanında Sağlanan Gelişmeler", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.113-127, 2012
Efe H., "Foreign Policy of the European Union Towards theSouth Caucasus", International Journal of Business and Social Science, vol.3, pp.187-199, 2012
Efe H., "Problems of E-Government in Turkey: The Kars Pilot ", China-USA Business Review, , vol.11, pp.423-437, 2012
Efe H., "Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus", International Journal Of Academic Research, vol.3, pp.432-439, 2012
Efe H., "THE EUROPEAN UNION’S BLACK SEA REGION POLICY ", Karadeniz, ss.1-15, 2012
Efe H., "Avrupa Ombudsmanı nın AB içinde İyi Yönetim Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü", Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.19, ss.1-29, 2011
Efe H., "”Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus", International Journal of Academic Research, vol.3, pp.432-439, 2011
Arslanel N., Efe H., Hamdemir B. , "Türkiye’de Devlet Eliyle Oluşturulmuş İnsan Hakları Kurumsal Yapısı Üzerine Kurumsal Bir İnceleme", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.136-163, 2011
Efe H., "Turkey s Role as an Energy Corridor and Its İmpact on the South Caucasus", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), cilt.6, ss.118-147, 2011
Efe H., "Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Ortak Dış Politika Oluşturma Çabaları", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.9, ss.37-62, 2010
Efe H., Han S. , "Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Gelişimi", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.47-67, 2010
Efe H., "Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.7, ss.66-78, 2008
Efe H., "AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.1-31, 2007
Efe H., "AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları ve Türkiye", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.127-145, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Efe H., "TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE VİZE SERBESTLİĞİNİN SAĞLANMASININ TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİK ÇABALARINA ETKİLERİ", EUREFE - Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: Impacts and Policy Recommendations, AYDIN, TÜRKIYE, 27 Temmuz 2017 - 29 Temmuz 2018, vol.2, pp.490-503
Efe H., "AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE DİYALOG VE NORMALLEŞME ÇABALARININ ÖNEMİ", EUREFE- Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: İmpacts and Policy Recommendations, AYDIN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.480-489
Kemahli F., Efe H., "Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Örneği", INTERNATİONAL REGİONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, TUNCELİ, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, vol.1, pp.1141-1141
Efe H., "GÜRCİSTAN’IN AVRUPA KONSEYİ ÜYELİĞİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMASI VE AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ SORUNU", ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.141-150
Efe H., "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ SORUNLARINA BAKIŞI", ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.151-163
Efe H., "Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikasına Uyum Çabaları", International Regional Development Conference, TUNCELİ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.802-820
Efe H., "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Yaşanan Göçler ve Etkileri", ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.1, pp.556-568
Efe H., "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ", ICOMEP’xx17 INTERNATIONAL CONGRESS MANAGEMENT, ECONOMICS AND POLICY, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.1, pp.516-534
Kemahli F., Efe H., "ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ", ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, , vol.2, pp.839-855
Efe H., Kemahli F., "“ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALGISI”", ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, vol.2, pp.811-823 (Link)
Efe H., "TÜRKİYE NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNLARI", ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1313-1324
Efe H., "MÜLTECİLER SORUNU GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE AB VİZE PAZARLIĞI", ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1292-1312
Efe H., "AVRUPA BİRLİĞİ KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ", Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. yıldönümü ve UNESCO'nun kararıyla 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı onuruna MANGİLİK ÜLKE-TEK MAKSAT, TEK ÇIKAR VE ORTAK GELECEK KONULU ULUSLARARASI BİLİMSEL -TEORİK KONFERANS, ALMATI, KAZAKISTAN, , vol.1, pp.29-37
Efe H., Uluoğlu S.A., "AB Adayı bir Ülke Olarak Türkiye de Çocuk İşçiliği", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.1, pp.1063-1072
Efe H., "How to Overcome the Crisis in Relations Between the European Union and Turkey", European Union and Economic Crisis, International Conference on Economic and Social Studies, , SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013, pp.1-13
Efe H., "The Negative Impacts of the Cyprus Problem on Turkey’s Accession Negotiations on Customs Union", Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Uluslararası Sempozyum, , ANKARA, TÜRKIYE, 14-15 Haziran 2012, pp.117-135
Efe H., "Foreign Policy of the European Union Towards the South Caucasus", III. International Relations Congress: International Caucasia Congress, KOCAELİ, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2012, pp.55-80
Efe H., "Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının Kıbrıs Sorununa ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri", III. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, pp.273-282
Efe H., Yildiz S. , "Türkiye’de e-Devlet Uygulamalarının Sorunları: Kars Örneği", 9th International Congress on Knowledge, Economy and Management, , SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 23 Haziran - 25 Mayıs 2011, pp.1701-1714
Efe H., "Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus ", International Symposium, Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, İZMİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2011, pp.37-57
Efe H., "Avrupa Birliği ve Karadeniz Bölgesi", IV. Black Sea International Symposioum Conflict and Cooperation, , GİRESUN, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2011, pp.1-15
Efe H., "Hazar Havzası Enerji Kaynakları Üzerine Yeni “Büyük Oyun” ve Bölgenin Geleceği Üzerine Etkileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, pp.131-140
Efe H., "Yeni Dönemde Kıbrıs’ta Çözüm AB’nin Güney Kıbrıs’a Baskı Yapmasıyla Mümkündür", II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-25 Ekim 2010, pp.81-124
Efe H., "Avrupa Birliği’nin Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Türkiye’deki Alevi Bektaşilerin Sorunlarına Artan İlgisi", I. Hacı Bektaş Veli Uluslararası Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2010, pp.807-823
Efe H., "Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Kaynaklarını Çeşitlendirme Politikalarına Muhtemel Katkıları", 3. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2010, pp.66-80
Efe H., "Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye- AB İlişkilerine Etkisi", IV. Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu , KARS, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2009, vol.1, no.1, pp.105-136
Efe H., "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi ", VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, pp.615-623
Efe H., "Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Birliğin İnsan Hakları Politikası", Uluslararası Davraz Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.2174-2189
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Efe H., Kemahli F., Yazar A., Arpaci M., Düzcan E., Kuram M.Ş., et al., Ed., "Erzincan’da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2019 (Özet) (Abstract)
Efe H., "EKVADOR CUMHURİYETİ", DÜNYA SİYASETİNDE LATİN AMERİKA, DOÇ.DR. İSMAİL ERMAĞAN, Ed., NOBEL, ANKARA, ss.155-184, 2017
Efe H., "Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Arasındaki Tek Pazar Üzerine Müzakereler: ”Sert” Brexit mi, ”Yumuşak” Brexit mi?", BREXİT-ELVEDA AVRUPA İngiltere’xxnin AB’xxden Ayrılmasından sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinde Fırsatlar, Prof. Dr. Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, Ed., siyasal yayınevi, ANKARA, ss.109-136, 2017
Efe H., "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK AFRİKA-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) STRATEJİSİ VE AFRİKA-AB STRATEJİK ORTAKLIĞININ GELECEĞİ", DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 4, DOÇ. DR. İSMAİL ERMAĞAN, Ed., NOBEL, ANKARA, ss.89-110, 2017
Efe H., Kemahli F., "ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2016
Efe H., "Lizbon Antlaşması Sonrasında AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası", Avrupa ve Avrupa Birliği Teori Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Cengiz Dinç, Ed., Savaş Yayınevi, Ankara, ss.331-354, 2015
Efe H., ".“Avrupa Birliği ve Kıbrıs Sorunu -Çözülemeyen Kıbrıs Sorunu ve Olumsuz Etkilenen Türkiye-AB İlişkileri” ", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2012
Efe H., "Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye AB İlişkilerine Etkisi", Yeni Dönemde Türk Dış Politikası, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu, Ed., USAK YAYINLARI, ANKARA, ss.105-136, 2010
DİĞER YAYINLAR
Efe H., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi