Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirdöğen S., "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN PORTER’IN ELMAS MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ", Social Sciences, vol.13, pp.54-75, 2018 (Link)
Demirdöğen S., "ŞEHİR MARKASI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.11, ss.167-188, 2018 (Link)
Demirdöğen S., "KÜMELENME POTANSİYELİ GÖSTERENSEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TRA 1 DÜZEY 2BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.85-113, 2018
Demirdöğen S., "ŞEHİR MARKASI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ:ERZİNCAN İLİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, pp.167-188, 2018
Demirdöğen S., "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN PORTER’IN ELMAS MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.13, pp.54-75, 2018
Demirdöğen S., Sari S.S., "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ ve BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.171-183, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirdöğen S., "Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobilerin İnovasyon Güçlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Erzincan İli Örneği", ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.111-111
Demirdöğen S., "KOBİ' lerin İnovasyon Faaliyetlerini Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan OSB Örneği", ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.99-99
Demirdöğen S., "Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin İnovasyon Güçlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Erzincan İli Örneği", Uluslar Arası Sosyal Bİlimler ve İnovasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.111-111
Demirdöğen S., "Kobilerin İnovasyon Faaliyetlerini Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Osb Örneği", ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.99-99
Demirdöğen S., "İşletmeler İçin Kümelenmenin Önemi ve Kümelenme İçin Uygun Sektörün Belirlenmesi: Erzincan İli Üzerine Bir Uygulama", EconWorld2016, Barcelona, ISPANYA, 1-3 Şubat 2016, pp.1-19
Polater A., Bektaş Ç., Demirdöğen S., "An Investigation of Government and Private Hospitals’ Supply Chain Management", International Conference on Advanced Logistics and Transport, Hammamet, TUNUS, 1-3 Mayıs 2014, pp.115-119
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirdöğen S., "KÜMELENMENİN ÖNEMİ VE KÜMELENME İÇİN UYGUN SEKTÖRÜN BELİRLENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2018 (Link)
Demirdöğen S., "MALZEME YÖNETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ, TALEP TAHMİNLERİ", Depolama ve Envanter Yönetimi , Osman Demirdöğen, Ed., Atatürk üniversitesi açık Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.100-120, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi