Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keskin A., Keleş Ş., "Formation of the Social Capital by Its Dimensions in Rural Areas of Erzurum Province in Turkey", Journal Of Animal And Plant Sciences, vol.28, pp.1854-1867, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Keleş Ş., Keskin A. , Ertek N., "Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.21, pp.123-132, 2018 (Link)
Keleş Ş., Akkaş İ., "Yaşam Memnuniyeti Sosyal Sermaye ve İletişim", Journal of Strategic Research in Social Science, vol.4, pp.109-122, 2018 (Link)
Keleş Ş., Atabeyli O.C., "Konut ve Hedonik Fiyat: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması", The International New Issues in Social Sciences, vol.6, pp.111-128, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Keleş Ş., Dilmaç M., "KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZURUM KIRSALI ÖRNEĞİ", The International New Issues in Social Sciences (TINI), vol.4, pp.43-64, 2017 (Link)
Soyyiğit Kaya S., Keleş Ş., Doker A.C., "AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi", The International New Issues in Social Sciences, vol.5, pp.205-230, 2017
Keleş Ş., Tural Dikmen A., "SOSYAL SERMAYENİN KIRSAL ALANDA YAŞAMA İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ ERZURUM KIRSAL ALANINDA BİR ARAŞTIRMA", The International New Issues in Social Sciences (TINISOS), vol.1, pp.91-116, 2015
Keleş Ş., Tural Dikmen A., Dilmaç M., "Bankaların Finansal Yapılarının Karlılıkları Üzerine Etkileri Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 1998 2015 ", The International New Issues in Social Sciences, vol.1, pp.143-165, 2015
Keleş Ş., "Kırsal Alanda Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması: Narman İlçesi Örneği", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.27, pp.10-17, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keleş Ş., ""Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme"", III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.46-46
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi