Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2013 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH, 15.07.2018 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, , 01.11.2015 - 14.11.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 25.08.2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Türk İslam Devletleri Tarihi, Lisans, 2018-2019
Osmanlı-Safevi İlişkileri, Doktora, 2018-2019
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Tarihi, Lisans, 2018-2019
İlhanlı Tarihi, Yüksek Lisans, 2018-2019
İslam Tarihi ve Medeniyeti - II, Lisans, 2018-2019
Haçlı Seferleri Tarihi, Lisans, 2018-2019
İslam Tarihi ve Medeniyeti - I, Lisans, 2018-2019
Türk Kültür Tarihi, Lisans, 2018-2019
Anadolu Selçuklu Beylikleri-Osmanlı Devleti İlişkileri, Doktora, 2018-2019
Doğu Anadolu Türk Beylikleri Tarihi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Lisans, 2018-2019
İslam Tarihi ve Medeniyeti - 2, Lisans, 2017-2018
Ortaçağ Tarihi Kaynakları, Lisans, 2017-2018
İslam Tarihi ve Medeniyeti - I, Lisans, 2017-2018
Türk Kültür Tarihi, Lisans, 2017-2018
İslam Tarihi ve Medeniyeti - I, Lisans, 2017-2018
Irak Selçukluları Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Avrupa Tarihi - 1 (Ortaçağ), Lisans, 2017-2018
Türk İdare Tarihi, Lisans, 2016-2017
Türk Tarih Anlayışı, Lisans, 2016-2017
İslam Tarihi ve Medeniyeti II, Lisans, 2016-2017
Horasan Selçukluları Tarihi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türk Düşünce Tarihi - II, Lisans, 2016-2017
Ortaçağ Yakındoğu Tarihi, Lisans, 2016-2017
Avrupa Tarihi - I (Ortaçağ), Lisans, 2016-2017
Eyyubi Tarihi, Yüksek Lisans, 2016-2017
İslam Tarihi ve Medeniyeti - I, Lisans, 2016-2017
Türk Düşünce Tarihi - I, Lisans, 2016-2017
Selçuklu Teşkilat Tarihi, Lisans, 2015-2016
Ortaçağ İktisadi ve İçtimai Tarihi, Lisans, 2015-2016
Selçuklu Atabeglikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Tarihi, Lisans, 2015-2016
Türk Düşünce Tarihi - II, Lisans, 2015-2016
Türk Kültür Tarihi (İslam Sonrası), Lisans, 2015-2016
Bizans Tarihi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Düşünce Tarihi - I, Lisans, 2015-2016
Türk Kültür Tarihi (İslam Öncesi), Lisans, 2015-2016
Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Lisans, 2015-2016
Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Tarihi, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Paleografyası - II, Lisans, 2014-2015
Türk Düşünce Tarihi - II, Lisans, 2014-2015
Moğol Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
İslam Tarihi - I, Lisans, 2014-2015
Türk Kültür Tarihi (İslam Sonrası), Lisans, 2014-2015
Osmanlı Tarihinin Kaynakları, Lisans, 2014-2015
Demografi ve İstatistik, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Devleti’nde Tarih Yazıcılığı, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Paleografyası - I, Lisans, 2014-2015
Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Lisans, 2014-2015
Türk Kültür Tarihi (İslam Öncesi), Lisans, 2014-2015
Ortaçağ Tarihinin Kaynakları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Osmanlı Teşkilat Tarihi - I, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Tarihi - I (1299-1520), Lisans, 2014-2015
Türkiye’de ve Dünyada Güncel Meselelere Bakış, Lisans, 2014-2015
Türk Düşünce Tarihi - I, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Tarihi - II (1521-1839), Lisans, 2013-2014
Arşiv ve Kütüphanecilik, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Paleografyası - VI, Lisans, 2013-2014
Erken Ortaçağ Doğu Anadolu Tarihi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Osmanlı Tarihi Kaynakları, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Paleografyası - II, Lisans, 2013-2014
İslam Öncesi Türk Tarihi - II, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Paleografyası - IV, Lisans, 2013-2014
Türk Kültür Tarihi (İslam Sonrası), Lisans, 2013-2014
Timurlu Tarihi, Yüksek Lisans, 1950-1951
Ortaçağ Tarihi Kaynakları, Lisans, 1950-1951
Türk İnanç Tarihi, Doktora, 1950-1951
Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Lisans, 1950-1951
Büyük Selçuklu Tarihi, Lisans, 1950-1951
Türk Kültür Tarihi, Lisans, 1950-1951
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Yalçinkaya, "SELÇUKLULAR VE ŞİİLİK", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Şahin, "İBNÜ’L-ESİR’İN EL-KAMİL Fİ’T-TARİH ADLI ESERİNDE SELÇUKLULAR VE MOĞOLLAR ", --Seçiniz-- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Aralık, 2019.
Yüksek Lisans, S.Şat, "AHMED EFLÂKÎ'NİN MENÂKIBÜ'L-ARÎFÎN ADLI ESERİNE GÖRE SELÇUKLU TÜRKİYE'SİNDE TÜRKLER/TÜRKMENLER, MOĞOLLAR, AHÎLER VE MEVLEVÎLER", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, M.Babür, "SELÇUKLU-MERVANÎ İLİŞKİLERİ (429-486/1038-1093)", --Seçiniz-- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, E.Akbulut, "IRAK SELÇUKLU DEVLETİNİN ANADOLU VE KAFKASYA SİYASETİ (513-590/1119-1194)", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, Y.Aydin, "HORASAN VE IRAK SELÇUKLU DEVLETLERİ-ABBASÎ HİLAFETİ İLİŞKİLERİ (429-590/1038-1194)", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, R.Nas, "TİMURLU-KARA KOYUNLU VE AK KOYULNU İLİŞKİLERİ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Kannas, "EYYÛBÎ TARİHÇİSİ İBN NAZÎF EL-HAMEVÎ’NİN ET-TÂRÎHU’L-MANSÛRÎ: TELHÎSÜ’L-KEŞF VE’L BEYÂN FÎ HAVÂDİSİ’Z-ZAMÂN ADLI ESERİNİN TERCÜME VE TAHLİLİ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Kaymakçi, "MOĞOL İSTİLASININ ANADOLU'NUN NÜFUS YAPISINA ETKİSİ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Kiliç, "TÜRKİYE SELÇUKLULARI ZAMANINDA ERZİNCAN", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Dinçer, "IRAK SELÇUKLU-DOĞU ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ İLİŞKİLERİ", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Karataş, "MOĞOLLAR/İLHANLILAR ZAMANINDA ERZİNCAN", ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Harun Turak, Hellenistik ve Roma Dönemi Doğu Karadeniz Bölgesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2019
Tez Savunma, Bekir Özgür, Eskiçağda Doğu Anadolu Medeniyetlerinde Tandır, Ocak Kültürleri ve Gelişimleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2019
Tez Savunma, Ahmed Said Yalçınkaya, Selçuklu İran’ında Batıni/Ezoterik Bir Yapılanma: Alamut Nizari İsmaili Örgütünün Tesekkülü (464-518/1072-1124), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2019
Tez Savunma, Merve Kazanasmaz, Kara-koyunlu Kara Yusuf ve Zamanı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Aralık, 2019
Tez Savunma, Ahmet Nas, Hezârfen Hüseyin Efendi'nin Tenkîhü't-Tevârîh-i Mülûk İsimli Eserinin Tahlili ve Metin Tenkidi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ağustos, 2019
Tez Savunma, Elif Kömürcü, Kösedağ Savaşı Sonrası Kurulan Beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına Etkisi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2019
Tez Savunma, Safiye Karaoğlu, Ortaçağ Dönemi Erzincan'ın Tarihi Coğrafyası, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Elif Karadağ, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Moğolların Anadolu'ya Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Aralık, 2018
Tez Savunma, Nazan Aydoğdu, Karahanlı ve Gazneli Devlet Teşkilat Yapılarının Karşılaştırılması, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Yasin Karaoğlan, 1325 (1908) Tarihli Sahra İstihkamatı Ta’limnamesi Işığında Osmanlı Ordusunda Modernleşme Hareketleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2017
Tez Savunma, Dilara Altaş, Ahi Teşkilatının Anadolu’ya Gelen Türkmenler Üzerindeki Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Haziran, 2017
Tez Savunma, Murat Arslan, Osmancık Romanının Kaynak Metinleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mart, 2017
Tez Savunma, Melek Kaymak, XI. Yüzyıldan XIV. Yüzyıla Kadar Aanadolu'da Oğuzlar/Türkmenler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Mart, 2017
Tez Savunma, Yasemin Aktaş, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Diplomasi Tarihi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Haziran, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi