Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilkaya M., Kerse G. , "A new approach in organizational psychology: Self-expectation for organizational improvement and a scale development study", Business & Management Studies: An International Journal, vol.7, no.5, pp.2701-2722, 2019 (Link)
Yeşilkaya M., "Özgeci Davranış Olgusuna İlişkin Epistemolojik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Siyah, Beyaz ve Gri", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.4, pp.469-489, 2018 (Link)
Yeşilkaya M., Sezer Aydın F. , "Kullanılan Çatışma Yönetim Tarzına Göre Duygusal Emek Düzeyi Değişir mi?", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.17, ss.131-158, 2018 (Link)
Yeşilkaya M., Yıldız T. , "Özgeci Davranış Ekseninde Sosyal İnovasyon Eğiliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.4, ss.1-17, 2018 (Link)
Yeşilkaya M., "Duygusal Sirayet Hassasiyeti Eleştirel Düşünebilmede Bir Engel midir? Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.72, no.3, ss.605-638, 2017 (Link)
Yeşilkaya M., Aydin P., "Do Employees’ Perceptions on Authentic Leadership Affect the Organizational Citizenship Behavior? : Turkish Context", Journal of International Education and Leadership, vol.6, no.1, pp.1-13, 2016 (Link)
Yeşilkaya M., "Analysing the Effects of Emotional Labour towards Employees on Emphatic Tendency: A Survey on Senior Executives in Turkey", Universal Journal of Management, vol.3, no.12, pp.532-539, 2015 (Link)
Yeşilkaya M., "Örgütsel Bağlılık Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından Gösterdiği Farklılıkların İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, no.9, ss.185-194, 2015 (Link)
Yeşilkaya M., "Awareness of Competition at Senior Management and its Effect on Firm Performance", International Journal of Business and Social Science, vol.6, no.12, pp.66-107, 2015 (Link)
Çiçek M., Saraçlı S., Keskintürk T., Gazeloğlu C., "Examining The Effects of Organizational Commitment on Motivation via Structural Equation Modelling: Turkish Academicians Case", IAAOJ Scientific Science, vol.2, no.2, pp.1-9, 2014 (Link)
Çiçek M., Naktiyok A. , "Stratejik Düşünmenin Bir Öncülü Olarak Eleştirel Düşünme: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, no.2, ss.157-178, 2014 (Link)
Çiçek M., Naktiyok A. , "Stratejik Düşünmenin İşlemcileri Olarak Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme: Türkiye Örneği", Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi , cilt.1, no.1, ss.39-61, 2013 (Link)
Çiçek M., "Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım: Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Liderlik Biçimi ile Karşılaştırılması", Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.2, no.3, ss.59-72, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşilkaya M., Aslan Çetin F., Ayaz S. , "İşletmelerin Değer Zincirinin Yükseltilmesinde Lojistiğin Önemi", I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, pp.579-586
Yeşilkaya M., "Does The Awareness of Competition Effect on Firm Performance: A Survey on Turkish Senior Managers", International Conference of Interdisciplinary Studies, San Antonio, A.B.D., 16-19 Nisan 2015, pp.830-843
Çiçek M., Kerse G., "Örgütlerde Yaratıcı Bilinç ve Hiyerarşik Konum Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma", 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.613-621
Çiçek M., Yıldız S., "Cam Tavan Sendromu Kariyer Yolunda Bir Engel midir? Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma", 1. Örgütsel Davranış Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2013, ss.137-142 (Link)
Çiçek M., Naktiyok A. , "Yöneticilerin Stratejik Düşünebilmelerinde Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmenin Belirleyici Rolü", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.235-239
Çiçek M., Koçak Y., Çiçek A.C., "Kamu Çalışanları Üzerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Kağızman Örneği", Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, KARS, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.465-471
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeşilkaya M., "Üst Yönetimde Rekabet Farkındalığı", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2016 (Link)
Çiçek M., "Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Gerekliliğinin Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Bağlamında Değerlendirilmesi", Kamu Yönetimi: Yönetim-Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma, Koçak Y., Çiçek A., Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.97-109, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi