Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, 1995-2003
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir-Hadis Bölümü, 1974-1979
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Faruddin Razi'nin Tefsiri Mefatihu'l-Gayb'da Müşkilü'l-Kur'an Meselesi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı Temmuz, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Arapça, İyi
Almanca, İyi
İsveççe, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İsveçce Tercümanlık Kursu (Dört dönem), Tolk Kurs ABF, 2007
DİB.Haseki Müftüler ve Vaizler 4.Dönem İhtisas Kursu (30 ay süreli), Diyanet İşleri Başkanlığı, 1986
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi