Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirci S., "KUR'AN-I KERİM'DEKİ TEKRARLAR MESELESİ VE MEFÂTÎHU’L-ĞAYB TEFSİR’İNDE RÂZÎ’NİN YAKLAŞIMI ", SOBİDER SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.. 286-307, 2015 (Link)
Demirci S., "KUR'RÂN ÂYETLERİ VE SÛRELERİ ARASINDAKİ TENÂSÜB (FAHRUDDİN RÂZÎ'NİN TEFSİRİ MEFÂTÎHU'L-GAYB ÖRNEĞİ)", Ekev Akademi Dergisi, vol.19, pp.147-172, 2015 (Link)
Demirci S., "Gayri Müslimlerle (Yahudi ve Hıristiyanlarla) İlişkilerde Dostluk Meselesi", Celal Bayar Üniversittesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.20-38, 2014 (Link)
Demirci S., "Maide Suresi 44, 45 ve 47, Ayetleri Hakkında Müfessirlerin Görüşlerinin Tahlili", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, pp.391-413, 2013 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirci S., "RâzÎ ve Kur'ân'da Tekrarlar Meselesi", Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler I, Ethem M., Topyay Y., Akın M., Ünsal R., Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.115-118, 2019 (Link)
Demirci S., "Hucurât Sûresi Işığında Sosyal Hayatın Ahlâkî Prensipleri", Rağbet Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Demirci S., "Fahruddin Râzî'nin Tefsiri Mefâtihu'l-Gayb'da Müşkilu'l-Kur'ân (Çelişkili Âyetler) Meselesi", Nesil Yayınları, İSTANBUL, 2005 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi