Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU, 2009 - 2011
Arş.Gör., HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2002 - 2009
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU, 2000 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME, 15.10.2017 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU, , 04.08.2014 - 02.03.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME, 10.06.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ , 04.01.2010 - 25.01.2011
VERDİĞİ DERSLER
Uygulamalı Finansal Araştırmalar, Doktora, 2014-2015
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2011-2012
YATIRIM PROJE DEĞERLENDİRME, Lisans, 2011-2012
MALİ TABLOLAR ANALİZİ, Lisans, 2011-2012
SERMAYE PİYASASI ANALİZİ, Lisans, 2011-2012
PARA VE SERMAYE PİYASASI, Yüksek Lisans, 2011-2012
MUHASEBE UYGULAMALARI, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Sari, "Yatırımcı Duyarlılığının Sermaye Piyasasına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Hanoğlu, "Üniversitelerde Döner Sermaye İsletmeleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Erzincan Üniversitesi Örneği", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, L.Mevsim, "Üniversite Ögrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örnegi", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, H.Özyiğit, "KOBI'lerin Finansman Sorunlarına Avrupa Birligi KOBI Finansman Politikalarıyla Çözüm Önerileri: Erzincan Uygulaması", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, İ.Gücüyeter, "Enerji Piyasasının Mevcut Görünümü ve Yenilenebilir Enerji Şirketlerinin Mali Performansları Açısından Karsılastırılması: Türkiye Uygulaması", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Sari, "Alternatif bir finansman aracı: Sukuk", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, D.Özelçi, "Devlet Muhasebesi, Türkiye'de Devlet Muhasebesi Süreci: PTT'de Örnek Bir Uygulama", ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erzincan Üniversitesi, Ocak, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erzincan Üniversitesi, Haziran, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi