Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Sempozyum, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
ANAVATAN’A KATILIŞININ 80.YILINDA HATAY ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
Hâkimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2018), Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
18. Türk Tarih Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Uluslararası Amasya Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Tarihsel Arkaplanıyla Pontus Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
4. Uluslararası Türk Şöleni, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Bozok Sempozyumu, Moderatör, , TÜRKIYE, 2016
4. Uluslararası Türk Şöleni, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
II. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
I. Uluslararası Adana ve Çukurova Tarihi Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
3. Uluslararası Türk Şöleni, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
III. Uluslararası Türk Şöleni , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2012
I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Davetli Konuşmacı, , MAKEDONYA, 2011
III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 6
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 88
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 78
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Gökçen S, "Dede Korkut Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, UAESEB, Aralık 2018
Gökçen S, "Akademik Bilim ve Sanat Ödülü (Sosyal Bilimler), Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV), Mayıs 2017
Gökçen S, "AHMET YESEVİ TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLÜ", UAESEB, Aralık 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi